Základní informace

Název projektu: Modernizace vzdělávací infrastruktury na FAST
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Zkrácený název: InfraS
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002574
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 3. 2021
Cíle: Cílem projektu je modernizace a doplnění přístrojového vybavení a software, potřebného pro zajištění vysoce kvalitní výuky a podpora výuky nových studijních programů na Fakultě stavební.
Manažer projektu: Ing. Radim Kolář, Ph.D. (radim -dot- kolar1 -at- vutbr -dot- cz, 776 028 018)
Finanční manažer: Ing. Pavla Ouředníková
Administrátor: Ing. Radka Matuszková
Garant projektu: prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
Podklady: office.vutbr.cz – OneDrive – OP3V
Web projektu: infras.fce.vutbr.cz
Klíčové aktivity:
KA2.01 Modernizace jazykové laboratoře
KA2.02 Vytvoření laboratoře pro výuku SP Environmentálně vyspělé budovy
KA2.03 Vytvoření počítačového centrum pro dynamickou simulaci pro výuku SP EVB
KA2.04 Dovybavení laboratoře ústavu Automatizace inženýrských úloh a informatiky pro výuku SP Environmentálně vyspělé budovy
KA2.05 Dovybavení počítačového centra pro návrh a vizualizaci v rámci výuky SP Environmentálně vyspělé budovy
KA2.06 Dovybavení laboratoří pro výuku SP Městské inženýrství
KA2.07 Dovybavení PC učebny ústavu Technických zařízení budov pro výuku SP Environmentálně vyspělé budovy
KA2.08 Dovybavení laboratoří vytápění pro výuku SP Environmentálně vyspělé budovy a inovované výuky
KA2.09 Doplnění datového prostoru pro účely podpory výuky na Fakultě stavební
KA2.10 Dovybavení modelářského centra ústavu Architektury pro inovovanou výuku
KA2.11 Dovybavení laboratoří ústavu Chemie pro inovovanou výuku
KA2.12 Dovybavení laboratoří ústavu Vodních staveb pro inovovanou výuku
KA2.13 Dovybavení laboratoří ústavu Vodního hospodářství krajiny pro inovovanou výuku
KA2.14 Dovybavení laboratoří ústavu Vodního hospodářství obcí pro inovovanou výuku
KA2.15 Dovybavení laboratoří ústavu Geotechniky pro inovovanou výuku
KA2.16 Dovybavení geodetických zařízení pro inovovanou výuku
KA2.18 Dovybavení laboratoří ústavu Pozemních komunikací pro inovovanou výuku
KA2.19 Modernizace výukové laboratoře pro komparační měření parametrů vnitřního prostředí pro výuku SP Environmentálně vyspělé budovy